(095) 042-58-21 Гаряча лінія    
info@lawyers.in.ua
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-б
Юридичний блог
Публікації

16/11/2017

Тимчасова посвідка на проживання в України від волонтерської організації

Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.07.2013р. № 681 «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та...

19/09/2017

Порядок реєстрації місця проживання іноземців в Україні

Порядок реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, передбачений правилами, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України, № 207 від 2 березня 2016р. Відповідно до...

30/08/2017

Отримання іноземцем дозволу на тимчасове місце проживання на підставі навчання в Україні

На протязі незалежності України, можна побачити тенденцію, що багато іноземців приїжджають до України з метою отримати тут вищу освіту. В першу чергу це стосується професій в таких галузях як:...

Всі публікації

Як отримати виплату за банківським вкладом (депозитом) від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

16/11/2015

Складна економічна ситуація в Україні зумовлює не тільки погіршення життя громадян, зменшення прибутку підприємців, скорочення робочих місць, зростання тарифів, а й погіршення банківського сектору. Під погіршенням банківського сектору розуміється віднесення банку до категорії неплатоспроможних шляхом введення в банку тимчасової адміністрації або прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в банк вводиться тимчасова адміністрація строком на 3 місяці. Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники банка можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку.

Виплати за зазначеними договорами здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банка з ринку за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розмір виплат становить не більше 200 000 гривень. (згідно ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Після спливу 3 місяців закінчується термін дії тимчасової адміністрації й правління Національного банку України може прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідування банка. У такому випадку згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тексту - Фонд) складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Даний перелік вкладників формується уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі бази даних вкладників, яку формує сам банк та направляє до Фонду разом із супровідним листом. В свою чергу Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум.

Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. В переліку вкладників зазначається сума відшкодування для кожного вкладника. Інформація в переліку про вкладника має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника) та здійснює виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Наведені норми законодавства вказують, що процедура визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, включає наступні етапи:

- складання уповноваженою особою Фонду переліку вкладників та визначення розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду;
- передача уповноваженою особою Фонду сформованого переліку вкладників до Фонду;
- складення Фондом на підставі отриманого переліку вкладників Загального Реєстру;
- затвердження виконавчою дирекцією Фонду Загального реєстру.

У разі відсутності вкладника в загальному реєстрі вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, особа повинна звернутись до уповноваженої особи Фонду з письмовою заявою про включення до реєстру вкладників.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Положення «Про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами» передбачено, що протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно: зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування; зміни розміру належних їм сум; зміни особи вкладника; змін реквізитів вкладників; змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Якщо вкладник отримає відмову від уповноваженої особи Фонду про включення до реєстру вкладників, вкладник повинен звернутися до суду з позовом з наступними вимогами:

- Визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- Зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб включити особу (вкладника) до переліку вкладників банку;

- Зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо вкладника, як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом у банку;

- Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб включити вкладника до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом у банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- Зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснити вкладнику відшкодування за вкладом відповідно до договору банківського вкладу за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У даному питанні судова практика позитивна, оскільки суди стають на бік вкладників і задовольняють їх позови. Тому вкладникам банків, що отримали від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відмову на відшкодування в розмірі 200 000 гривень, потрібно не зволікати та звертатися з позовом до суду. Також, крім задоволення позову вкладника в частині отримання відшкодування у розмірі 200 000 гривень, суд стягує з державного бюджету оплачений судовий збір при подачі позовної заяви. Таким чином вкладник отримає відшкодування своїх витрат, понесених на судовий процес.


Рубрика: Цивільне право

E-mail: