(095) 042-58-21 Гаряча лінія    
info@lawyers.in.ua
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-б
Юридичний блог
Публікації

16/11/2017

Тимчасова посвідка на проживання в України від волонтерської організації

Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.07.2013р. № 681 «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та...

19/09/2017

Порядок реєстрації місця проживання іноземців в Україні

Порядок реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, передбачений правилами, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України, № 207 від 2 березня 2016р. Відповідно до...

30/08/2017

Отримання іноземцем дозволу на тимчасове місце проживання на підставі навчання в Україні

На протязі незалежності України, можна побачити тенденцію, що багато іноземців приїжджають до України з метою отримати тут вищу освіту. В першу чергу це стосується професій в таких галузях як:...

Всі публікації

Повернення банківського вкладу (депозиту)

23/11/2015

Перед багатьма вкладниками банків постає питання, як повернути банківський вклад (депозит) у разі якщо за вимогою вкладника банк відмовляє в його видачі? та як вирішити дане питання. Це суттєва проблема для вкладників, особливо коли в банку запроваджена тимчасова адміністрація, або банк знаходиться в стадії ліквідації. Всі ці питання будуть висвітлені в даній статі.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, і як розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначеного такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 затверджена Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, згідно з якою банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського вкладу вкладні (депозитні) рахунки, а договір банківського рахунку укладається в письмовій формі, один примірник договору зберігається в банку, а другий - банк зобов'язаний надати клієнту.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено видачою ощадної книжки або іншого документа (квитанції про внесення коштів на рахунок). У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються: вид банківського вкладу, сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок, строк зберігання коштів (за строковим вкладом), розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін, умови дострокового розірвання договору тощо.

Згідно з пунктом 2.9 глави 2 «Приймання готівки» розділу ІV Касові операції банків філій, відділень з клієнтами «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженою Постановою Правління Національного банку України 01 червня 2011 року № 174 банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час - час виконання операції або напис чи штамп «вечірня» чи «післяопераційний час»), а також підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.

Після укладання договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником та банком, банк повинен надати вкладнику один примірник оригіналу договору, квитанцію про внесення коштів на депозитний рахунок. У разі, якщо банк не надав вкладнику квитанцію відразу, вкладник має право взяти з свого депозитного рахунку виписку в якій буде відображена суму внесених коштів на депозитний рахунок. Оскільки, відповідно до п. 5.6. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою НБУ від 18.06.2003 р. № 254 виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

При укладанні договору банківського вкладу строком на певний час (строковий), вкладник повинен знати, що згідно ст. 1060 ЦК України, за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім випадків зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, як і встановлено договором. В даному випадку банк нараховує відсотки за користування ним коштами з дня укладання договору по день повернення грошових коштів вкладнику.

Дана вимога зазначена в ч. 1, 3 ст. 1058 ЦК України, за договором банківського вкладу (депозиту) банк, що прийняв від вкладника або грошову суму, що для нього надійшла (вклад), зобов'язується виплачувати вкладникові дану суму та проценти на нього або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. Також дана вимога до банку зазначена в ст. 1061 ЦК України, в якій зазначається, що за договором банківського вкладу (депозиту) передбачені відсотки, які банк сплачує вкладнику за користуванням грошовими коштами. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу.

Враховуючи зміст статі 1058 ЦК України зобов'язання банку з повернення вкладу за договором банківського вкладу (депозиту) вважається виконаним з моменту повернення вкладу вкладнику готівкою або надання іншої реальної можливості отримати вклад та розпорядитися ним на свій розсуд (наприклад, перерахування на поточний банківський рахунок вкладника в цьому самому банку, з якого вкладник може зняти кошти чи проводити ними розрахунки за допомогою платіжної банківської картки).

У разі перерахування коштів на поточний банківський рахунок вкладника в цьому самому банку, але ненадання вкладнику можливості використання цих коштів, зобов'язання банку з повернення вкладу не є виконаним і до банку слід застосувати відповідальність за порушення грошового зобов'язання, яка передбачена ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України (постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 25 грудня 2013 р. у справі № 6-140цс13).

За змістом частини другої статті 625 ЦК України банк, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу вкладника зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Тобто, у разі не виконанні банком своїх зобов'язань, вкладник має право в судовому порядку вимагати від банку не тільки повернення коштів за договором банківського вкладу та відсотків, які банк повинен сплати за користування ним коштами вкладника, а й має право застосувати до банку штрафні санкції за несвоєчасне виконання банком свого зобов'язання, що полягає у нарахуванні 3% річних та індексу інфляції за весь час прострочення свого зобов'язання.

Судова практика з цього приводу має позитивний характер, суди задовольняють позови вкладників щодо стягнення з банку грошових коштів покладених на депозит. Для цього вкладнику потрібно мати, договір банківського вкладу (депозиту), квитанцію або виписку для підтвердження внесення коштів на депозитний рахунок, заява до банку з проханням повернути кошти, а також відповідь на неї від банку (при наявності). Вкладникам потрібно звертатись з позовами до суду коли вони щойно дізнались про встановлення банком обмежень по видачі готівки через касу або віднесення Національним банком України даного банку до категорії проблемних строком на 180 днів.

Якщо Національний банк України прийняв рішення віднесення банку до категорії неплатоспроможних та виведення його з ринку, шляхом запровадження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб тимчасової адміністрації, в такому випадку суди будуть відмовлять вкладникам в задоволенні позову, оскільки, згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб » під час тимчасової адміністрації не здійснюється:

- задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
- нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед кредиторами.

Таким чином, у спорах, пов'язаних з виконанням банком, у якому введена тимчасова адміністрація та/або запроваджена процедура ліквідації, своїх зобов'язань перед його кредиторами, норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є спеціальними, і цей Закон є пріоритетним відносно інших законодавчих актів України у цих правовідносинах.

В такому випадку вкладникам потрібно звертатись з заявами до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогою включення їх до списку вкладників банку та повернення суми вкладу в межах гарантованої суми відшкодування у розмірі 200 000 гривень. Детальний порядок звернення вкладників до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб висвітлено в статі «Як отримати виплату за банківським вкладом (депозитом) від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».


Рубрика: Цивільне право

E-mail: